Płatności

                               

Opłaty
w Stowarzyszeniu Ogrodowym Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie 
na rok 2023

1. Składka członkowska                                           12,00 zł

2. Fundusz bieżący działalności ogrodu ( m2)         1,10 zł m2

3. Fundusz ogrodowy inwestycyjny                        100,00 zł

4. Fundusz  wodny                                                    15,00 zł

5. fundusz  energetyczny                                           10,00 zł

    Termin wnoszenia opłat  do dnia 31.05.2023 r.

6. Opłata energetyczna za dostawę

    energii elektrycznej kW          wg obowiązujących cen Zakładu energetycznego

    płatna po dokonaniu  odczytów licznika

7. Opłata za zużycie wody m3    wg obowiązujących cen Zakładu

                                                       wodno-kanalizacyjnego

    płatna po dokonaniu  odczytów licznika

   Termin wnoszenia opłaty energetycznej i zużycia wody

    pierwszy odczyt do dnia 31.07.2023 r. i drugi odczyt do dnia 31.10.2023 r.

7. Stan liczników i wodomierzy spisywany jest pod koniec n/w miesięcy:
– czerwiec
– wrzesień

Opłata nowo przyjętego członka stowarzyszenia – wpisowe 1000,00 zł

zgodnie z ustaleniem na Walnym Zebraniu z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Opłaty wnoszone są przez każdego Działkowca przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego  Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie :

BGŻ BNP PARIBAS    45 1600 1198 1841 7618 4000 0001   tytuł przelewu: 

opłata ogrodowa lub opłata za wodę i prąd, nr działki bezwzględnie

oraz  imię i nazwisko