Płatności

                                

Zatwierdzone przez Walne Zebranie w dniu 20.04.2024 r.  opłaty działkowe i inne

Stawka za  m ² działki                      –  1,20 zł

Fundusz ogrodowy inwestycyjny   – 150,00 zł

Składka członkowska                     –  12,00 zł

Fundusz energetyczny                   –  20,00 zł

Fundusz wodny                              –  20,00 zł

Termin wnoszenia opłat działkowych  31.05.2024 r.

Opłata energetyczna za dostawę energii elektrycznej kW  wg obowiązujących cen Zakładu energetycznego płatna po dokonaniu odczytów licznika

Odczyty liczników prądu są dokonywane :

Na koniec m-ca czerwca 2024 r.

Na koniec m-ca września 2024 r.

Na koniec m-ca grudnia 2024 r.

Termin wnoszenia opłaty energetycznej za :

pierwszy odczyt prądu do dnia 31.07.2024 r.

drugi odczyt prądu do dnia 31.10.2024 r.

trzeci odczyt prądu do dnia 31.01.2025 r.

Opłata za zużycie wody m3  wg obowiązujących cen Zakładu wodno-kanalizacyjnego płatna po dokonaniu odczytów wodomierzy

Odczyty wodomierzy są dokonywane :

Na koniec m-ca czerwca 2024 r.

Na koniec m-ca września 2024 r.

Termin wnoszenia opłaty za zużytą wodę.

pierwszy odczyt wody do dnia 31.07.2024 r.

drugi odczyt wody do dnia 31.10.2024 r.

Fundusz inwestycyjny nowego działkowca   – 490,00 zł

Fundusz wpisowy    –  1500,00 zł

Przyłącz wody do działki   – 3500,00 zł

Przyłącz prądu do działki   – 1300,00 zł

Opłaty wnoszone są przez każdego Działkowca przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego  Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie :

BGŻ BNP PARIBAS    45 1600 1198 1841 7618 4000 0001   tytuł przelewu: 

opłata ogrodowa lub opłata za wodę i prąd, nr działki bezwzględnie

oraz  imię i nazwisko