Kontakt

SKŁAD ZARZĄDU

adres e-mailowy :                 zarzad.sosw@gmail.com

      503-151-092            Prezes Zarządu

      693-441-970            Wiceprezes  Zarządu

      693-304-141            Sekretarz  Zarządu

      502-289-033            Skarbnik Zarządu  

      505-016-155            Członek  Zarządu

 

SKŁAD KOMISJI ROZJEMCZA

Przewodniczący                          600-192-673     

Z-ca Przewodniczącego             663-479-338

członek                                         601-073-520

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNA

Przewodniczący                                                               609-035-063
Członek                                                                             519-533-136
Członek                                                                             504-666-150

Siedziba:
32-080 Zabierzów

ul. Nad Wodą 70

Plan Działek

Dojazd