Kontakt

SKŁAD ZARZĄDU              

adres e-mailowy :                 zarzad.sosw@gmail.com

      503-151-092            Prezes Zarządu

      502-289-033            Wiceprezes  Zarządu

      693-304-141            Sekretarz  Zarządu

      505-016-155            Członek  Zarządu

      793-330-746           Członek  Zarządu

SKŁAD KOMISJI ROZJEMCZA

Przewodnicząca       501-271-013                     

członek                     502-414-601

członek                     792-130-409              

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNA

Przewodniczący        609-035-063                                                       
Członek                     606-134-272                                        
Członek                      504-033-355                                                 

Siedziba:
32-080 Zabierzów

ul. Nad Wodą 70

Plan Działek

Dojazd