Strona główna

STOWARZYSZENIE  OGRODOWE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W  ZABIERZOWIE

1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;
2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
7) ochrona środowiska i przyrody;
8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.
11) udzielanie instruktażu przy wznoszeniu altanek – zgodnie z wymogami prawa budowlanego (Dz. U. nr 89, późn. 414 z 1994r. z późn. zm.) oraz dopilnowanie, aby wznoszone altany bądź inne obiekty gospodarcze niewymagające pozwolenia na budowę nie przekraczały 35 metrów kwadratowych powierzchni i 5 m wysokości oraz przy dachach płaskich 4m.

Użytkowanie wieczyste Ogrodu

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego informuje, iż Stowarzyszenie Ogrodowe Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie przyjęło od Polskiego Związku Działkowców w wieczyste użytkowanie trzy działki. z dniem 28.09.2015 r. dwie działki zostały wpisane do ksiąg wieczystych jako użytkownik terenu, na którym znajduje się nasz Ogród a co do trzeciej działki czynimy starania by też otrzymała taki sam status.
Fakt wpisania dwóch działek potwierdził 28.09.2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.

Ogłoszenie 1

Witamy na naszej stronie internetowej wszystkich użytkowników działek w ogrodzie Stowarzyszenia Ogrodowego  Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie.
Zapraszamy serdecznie do  wpisywaniu swoich uwag dotyczących strony internetowej.

Czekamy na ciekawe zdjęcia wykonane przez Państwa z terenu ogrodu.