Strona główna

STOWARZYSZENIE  OGRODOWE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W  ZABIERZOWIE

1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;
2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
7) ochrona środowiska i przyrody;
8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.
11) udzielanie instruktażu przy wznoszeniu altanek – zgodnie z wymogami prawa budowlanego (Dz. U. nr 89, późn. 414 z 1994r. z późn. zm.) oraz dopilnowanie, aby wznoszone altany bądź inne obiekty gospodarcze niewymagające pozwolenia na budowę nie przekraczały 35 metrów kwadratowych powierzchni i 5 m wysokości oraz przy dachach płaskich 4m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *